تقویت مهارت حرکتی و عضلات بزرگ در کودکان با بازی کردن

تقویت مهارت حرکتی و عضلات بزرگ در کودکان با بازی کردن مهارت های حرکتی از توانایی های مورد نیاز برای کنترل عضلات بزرگ بدن جهت پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، و فعالیت های دیگر است. کودکان دچار عدم تعادل مغزی، مشکلات یادگیری و یا رفتاری دارای ضعف در مهارتهای حرکتی مورد نیاز برای هماهنگی هستند. بازی …

تقویت مهارت حرکتی و عضلات بزرگ در کودکان با بازی کردن ادامه »