درمان علائم عصبی دوره حول و حوش قاعدگی

بررسی نقش تغذیه و درمانهای خانگی در درمان علائم عصبی در دوره حول و حوش قاعدگی شما می توانید با تغییراتی کوچک در سبک زندگی تان سبب تغییری بزرگ در علائم عصبی زمان قاعدگی شوید توصیه های زیر را دنبال کنید: اصلاح رژیم غذایی:     وعده های غذایی مکرر ولی کم حجم داشته باشید (برای …

درمان علائم عصبی دوره حول و حوش قاعدگی ادامه »