امکان دارد در تعطیلات تابستان یا اخر هفته ها به فرزند بیش فعالمان،دارو ندهیم؟

کارشناسان و متخصصان اختلال بیش فعالی هنوز بر سر جوانب مثبت یا منفی یک دوره بدون دارو( عدم مصرف دارو) در افراد با اختلال بیش فعالی توافق نظر ندارند. در حال حاضر در آمریکا حدود 5 ٪، و یا در حدود 3.5 میلیون کودک 6-12 ساله ، از داروهای محرک مانند Adderall ، Concerta و …

امکان دارد در تعطیلات تابستان یا اخر هفته ها به فرزند بیش فعالمان،دارو ندهیم؟ ادامه »