چگونه از فراموشی اجتناب کنیم؟

افراد در سنین مختلف مسائل را فراموش می کنند.اما هر کسی با انجام دادن فعالیت های مختلفی می تواند حافظه خود را بهبود ببخشد. 1.غذای سالم بخورید.مغز شما به غذای سالم نیاز دارد تا خاطرات را به درستی حفظ کند.نه تنها مغز شما بلکه بدن شما هم نیاز به غذای سالم دارد تا درست کار …

چگونه از فراموشی اجتناب کنیم؟ ادامه »