بهترین نرم افزار های 2018 برای افراد بیش فعال

زندگی با ADHD به عنوان یک بزرگسال دارای چالش های فراوانی است از شبیه سازی زندگی کاری و زندگی خانوادگی برای اولویت بندی لیست های طولانی کار شما. پرورش محیط زیست سازمان، روال و تشویق مثبت می تواند راه طولانی در کمک به شما در مدیریت وضعیت خود و زندگی سالم زندگی می کنند.

بهترین نرم افزار های 2018 برای افراد بیش فعال بیشتر بخوانید »