آشنایی با داروهای مورد استفاده در تریکوتیلومانیا (عادت کشیدن و کندن بی اختیار موها)

  trichotillomania  تریکوتیلومانیا نوعی اجبار برای کشیدن مو است. تریکوتیلومانیا حدود 4 درصد در جامعه شیوع دارد و در میان خانمها حدود 4 برابر شایع تر از آقایان است. عوارض: ریزش مو و احساس خجالت در اجتماع،گاهی خوردن موهای خورده شده باعث انسداد روده و معده می شود. در مورد تریکوتیلومانیا و انواع آن در …

آشنایی با داروهای مورد استفاده در تریکوتیلومانیا (عادت کشیدن و کندن بی اختیار موها) ادامه »