اعتیاد به الکل و اختلالات خوردن ممکن است ژن های مشترکی داشته باشند

با توجه به تحقیقات جدید، اختلال خوردن بویژه پرخوری عصبی و اعتیاد به الکل ممکن است، از عوامل ژنتیکی مشترکی ناشی شود. نویسنده ی مطالعه،ملیسا مان- چرنوف، دکترای دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، گفت: مطالعات پیشین نشان داده بود ،افرادی که اختلال خوردن دارند، میزان بالاتری هم سوء مصرف و وابستگی به الکل دارند. همچنین …

اعتیاد به الکل و اختلالات خوردن ممکن است ژن های مشترکی داشته باشند ادامه »