صورت افراد مبتلا به آپنه خواب، قبل و بعد ازدرمان

شما ممکن است آپنه انسدادی خواب داشته باشید! ویژگی های آپنه خواب: خرخر شبانه ، نفس نفس زدن ، خواب آلودگی سه علائم هشدار دهنده اصلی آپنه انسدادی خواب عبارتند از: خروپف مداوم با صدای بلند ، وقفه در تنفس، همراه با حملات نفس نفس زدن در هنگام خواب، خواب آلودگی بیش از حد در …

صورت افراد مبتلا به آپنه خواب، قبل و بعد ازدرمان ادامه »