چگونه لب های صاف ،زیبا و بدون ترک داشته باشیم؟

  در زمستان به خاطر تغییر شرایط آب و هوایی  کمی لب ها ممکن است خشک شده و یه لایه نازکی از سطح پوست باعث جدا شدن شود ، هوای خشک زمستان، باد و رطوبت کم در داخل خانه می تواند اب درون پوست لب را خشک کند و باعث ترک خوردن لب نیز میشود …

چگونه لب های صاف ،زیبا و بدون ترک داشته باشیم؟ ادامه »