چگونه متوجه شوم روانشناس خوبی انتخاب کرده ام؟

  یکی از دغدغه های به جای مراجعان اعتماد به روانشناسی است که قرار است در مورد مشکل پیش آمده، به آنها کمک کند. شما هزینه می کنید تا از یک متخصص، خدمات روانشناختی مناسب دریافت کنید بنابراین بهتر است قبل از ورود به اتاق مشاوره یا درمان به نکات زیر توجه کنید: 1.     روانشناسی …

چگونه متوجه شوم روانشناس خوبی انتخاب کرده ام؟ ادامه »