نشانه تشنج| نشانه های صرع و تشنج

نشانه های صرع و تشنج بسیاری از رفتارهای تکراری نشان دهنده ی  وجود یک مشکل عصبی است و پزشک باید […]

نشانه تشنج| نشانه های صرع و تشنج بیشتر بخوانید »