تشنج با حملات پرشی دستها در اوایل صبح ( صرع میوکلونیک جوانان)

تشنج میوکلونیک جوانان: درکی عمیق از اختلال و راه‌های درمانی در دنیای پزشکی، برخی از شرایط می‌توانند هم به عنوان […]

تشنج با حملات پرشی دستها در اوایل صبح ( صرع میوکلونیک جوانان) بیشتر بخوانید »