پریدن از خواب با صدای ناگهانی انفجار در سر

این حالت یکی از اختلالات نادر مغز و اعصاب است که در دنیا موارد خیلی کمی از آن به صورت […]

پریدن از خواب با صدای ناگهانی انفجار در سر بیشتر بخوانید »