صحیح نشستن

ارگونومی در کار با کامپیوتر

   ارگونومی علمی است که اثرات کار و محیط آن و ابزار کار را بر روی انسان نشان می دهد و با استفاده از اصول آناتومی ، فیزیولوژی و مکانیک ، بیان می کند که بهترین روش برای استفاده از انرژی افراد در محیط کار کدام است . برای مثال روش مناسب برای بلندکردن اشیاء …

ارگونومی در کار با کامپیوتر ادامه »

مبانی وضعیت درست ایستادن و نشستن

وضعیت درست علاوه بر جلوگیری از آسیب می تواند منجر به بهبود راحتی و آسایش شما شود. بدن انسان زمانی در وضعیت خوبی است که به درستی در تراز وسط قرار گرفته باشد. برای بهبود وضعیت ایستاده خود، این مراحل را دنبال کنید: لحظه ای چشمانتان را ببندید و بدن خود را  احساس کنید.سپس  نفس عمیق …

مبانی وضعیت درست ایستادن و نشستن ادامه »