چگونه بر اضطراب خود هنگام صحبت کردن غلبه کنیم؟

همه گاهی از اضطراب صحبت کردن در زندگی رنج برده ایم، اما راه هایی برای به حداقل رساندن این ترس وجود دارد. 1.آگاه باشید که بیشتر مردم سطوحی از اضطراب را تجربه می کنند. 2.زمان را اندازه بگیرید هنگامی که صحبت می کنید.عجله کردن باعث می شود که اشتباه کنید.جریان خیلی آرام هم اثر خواب …

چگونه بر اضطراب خود هنگام صحبت کردن غلبه کنیم؟ ادامه »