صحبت نکردن یا عدم وجود عملکرد زبان (آفازی)

زبان­پریشی (آفازی) زبان پریشی به عنوان نوعی فقدان عملکرد زبان تعریف شده است که به سبب جراحت وارده به مغز در منطقه­ای به درک و تولید گفتار اتفاق افتاده است. زبان پریشی در بیشتر موارد با حمله مغزی یا سکته مغزی (CVA) ایجاد می شود. علت شناسی های دیگر شامل تصادف، تومور، عفونت، مسمومیت و …

صحبت نکردن یا عدم وجود عملکرد زبان (آفازی) ادامه »