با فرزندان خود در مورد روابط جنسی صحبت کنید

وقتی صحبت از روابط جنسی در میان نوجوانان و یا حتی کودکان پیش می آید ،ترسی در دل پدر ومادر ها ایجاد میشود اما صحبت کردن در مورد رابطه جنسی با آنها بخشی از وظایف والدین است ، با صحبت کردن در این مورد می توانید به آنها در مورد تصمیم گیریهای سالم و مناسب …

با فرزندان خود در مورد روابط جنسی صحبت کنید ادامه »