چطور در مورد مشکلات جنسی با همسرمان صحبت کنیم؟

همانطور که می دانید رابطه جنسی بخش مهمی از ازدواج است و نقش مهمی در زندگی شما بازی می کند. این رابطه حتی بر روی لباس پوشیدن، تعاملات و عملکردهای شما تاثیر می گذارد. در ویدئوی زیر به اهمیت مسئله رابطه جنسی سالم در زندگی پی می برید: با وجود اهمیت این مسئله صحبت در …

چطور در مورد مشکلات جنسی با همسرمان صحبت کنیم؟ ادامه »