راههای پیشگیری از فراموشی و اختلال شناختی!

در مطالعه بالینی انجام شده ، مشخص شد که تغییر روش زندگی lifestyle در افراد مسن سالم روشی برای پیشگیری […]

راههای پیشگیری از فراموشی و اختلال شناختی! بیشتر بخوانید »