راههای پیشگیری از فراموشی و اختلال شناختی!

در مطالعه بالینی انجام شده ، مشخص شد که تغییر روش زندگی lifestyle در افراد مسن سالم روشی برای پیشگیری از اختلال شناختی dementia است. تغییر روش زندگی شامل تحرک فیزیکی مناسب، رژیم غذایی ، کاهش ریسک فاکتور های عروقی و روشهای تمرین ذهنی است.   تاکنون در مطالعات اپیدمیولوژیک عوامل   و شرایط زندگی …

راههای پیشگیری از فراموشی و اختلال شناختی! ادامه »