کشمکش بین والدین و نوجوان، تا کجا؟

  شاید سوال شما این باشد که آیا بالاخره این دعواها حل و فصل میشوند یا تا مدت ها ادامه ها خواهند یافت؟ تردیدی نیست که این روند با افزایش سن و نیاز نوجوان به استقلال بیشتر، ادامه میابد. تا جایی که والدین به فرزندان خود آزادی بیشتری اعطا کنند تا آن ها هم در …

کشمکش بین والدین و نوجوان، تا کجا؟ ادامه »