تکنیک های آرمیدگی(ریلکسیشن):این گامها را برای کاهش استرس امتحان نمایید

شیوه های آرمیدگی علایم استرس را کاهش می دهند و علی الخصوص اگر به بیماری مبتلا باشیدبه شما کمک می کنند از زندگی بهتری برخوردار شوید.تکنیک های آرمیدگی را که خودتان قادر هستید انجام دهید ،پیدا کنید.  نوشته شده توسط کارکنان کلینیک مایو شیوه های ریلکسیشن راه وسیعی برای مدیریت استرس می باشند. آرمیدگی تنها …

تکنیک های آرمیدگی(ریلکسیشن):این گامها را برای کاهش استرس امتحان نمایید ادامه »