دانستنی هایی درباره وسواس

وسواس به برخی از افكار، اندیشه‌ ها، اعمال پیوسته و ناخواسته كه به صورت اضطراری و اجباری وجود فرد را فرا می ‌گیرد، گفته می ‌شود. وسواس های فكری شامل اندیشه‌ ها، نگرش‌ ها و عقاید ناخواسته و مداومی هستند كه فرد قادر به خودداری از آنها نیست و وسواس‌ های عملی، رفتارهای به ظاهر …

دانستنی هایی درباره وسواس ادامه »