علل لکنت زبان چیست؟

شیوع لکنت زبان یک درصد کل جمعیت(کودکان و بزرگسالان) است. نسبت دخترها به پسرها در حدود یک چهارم گزارش شده است. عللی را که برای این تفاوت می شمارند از مرز نظریه و احتمال فراتر نرفته است با این حال در این زمینه دو نکته مشهود وجود دارد: به طور معمول دخترها در امر زبان …

علل لکنت زبان چیست؟ ادامه »