اثرات مخرب کار در شیفت شب و مسافرتها ی بین قاره ای در خواب

مطالعه‌ای که در دانشگاه سوری انگلستان انجام شده، پرده از یک حقیقت نگران‌کننده برمی‌دارد: تغییرات در الگوهای خواب ناشی از […]

اثرات مخرب کار در شیفت شب و مسافرتها ی بین قاره ای در خواب بیشتر بخوانید »