بیش فعالی یا شیطنت؟| تفاوت اختلال با شیطنت

بیش‌فعالی ، همان‌طور که از اسمش پیداست، یعنی فعال بودن بیش از اندازه. همه مشکل از آنجا شروع می‌شود که […]

بیش فعالی یا شیطنت؟| تفاوت اختلال با شیطنت بیشتر بخوانید »