هشدار !افزایش مصرف شیشه در دوره دبیرستان

این ماده خطرناک با نام های دیگری بنام آیس،تینا یخ وکریستال ،کرنک و استفاده آن در میان قشر جوانان به علت ارزان وقابل دسترس بودن ،افزایش یافته است.این دارو که مت آمفتامین نیز نام دارد وابستگی ایجاد می کند ونسبت به کوکائین مدت طولانی تری عمل کرده ونزدیک به 12 ساعت اثر دارد و می …

هشدار !افزایش مصرف شیشه در دوره دبیرستان ادامه »