افرادی که نوشیدن شیر را اجبار می کنند بخوانند!

  شیر حاوی کلسیم ویک ماده غذایی لازم برای نگه داشتن استخوان ها ودندان های سالم وقوی است که مدارس ملی در آمریکا نوشاندن یک فنجان شیر بدون چربی یا کم چرب را در هر وعده غذایی دانش اموزان اجباری کرده است. اما کمیته پزشکی از دولت خواسته است تا شیر را از برنامه های …

افرادی که نوشیدن شیر را اجبار می کنند بخوانند! ادامه »