مصرف شیر روزانه و انواع آن

    شیر گاو که چربی آن با هیچ چیزی از بین نمی رود شامل 8% چربی است و 88 % آب و دارای پروتئین طبیعی ، چربی ، کلسیم و و یتامین D می باشد. شیر کامل دارای 150 کالری در یک فنجان، 1 درصد چربی شیر دارای 110 کالری و شیر کم چرب …

مصرف شیر روزانه و انواع آن ادامه »