شیر مادر

ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و ضریب هوشی

ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و ضریب هوشی متاسفانه، در سالهای اخیر مشاهده می شود که مادران با شیر خشک کودکان خود را تغذیه می کنند. در حالی که شیر مادر مزایای فراوانی برای کودک دارد. تاثر رژیم غذایی در سالهای اول زندگی بر IQ  بر اساس تحقیقات، رژیم غذایی در بدو تولد تاثیر …

ارتباط بین تغذیه با شیر مادر و ضریب هوشی ادامه »

تغذیه با شیر مادر و ارتباط آن با اوتیسم

در مطالعات قبلی پژوهشگران نشان دادند که یک پروتئینی که به طو بالقوه در سطوح افسردگی تاثیر گذار است می تواند وقوع اوتیسم را پیش بینی کند. در مقاله ای که به تازه گی در مجله پزشکی نیویورک به چاپ رسیده است ،محققان سطح پروتئینی که مربوط به رشد کودک است را از طریق بند …

تغذیه با شیر مادر و ارتباط آن با اوتیسم ادامه »