استفاده از درمان های خانگی( تغذیه ای ) برای کنترل ریزش مو

امروزه به دلایلی مثل ژنتیک نامناسب و عدم توجه به تغذیه سالم و داشتن زندگی پر از استرس و هیجان ریزش مو در بین افراد جامعه مخصوصا قشر جوان بسیار شایع شده است، در مقاله زیر به چند عنوان از درمان های خانگی(تغذیه ای) در جهت کنترل ریزش مو اشاره شده است: 1 . ماساژ …

استفاده از درمان های خانگی( تغذیه ای ) برای کنترل ریزش مو ادامه »