تاثیر شیر مادر بر رشد مغز

تحقیقات نشان می دهد، کودکانی که منحصراً با شیر مادر تغذیه شده اند، نسبت به کسانی که با شیر خشک تغذیه کرده اند ، (حتی پس از کنترل موارد احتمالی دیگر( مانند وضعیت اقتصادی و اجتماعی، طول مدت حاملگی،وزن هنگام تولد، آموزش والدین، و فرصت های آموزشی) در آزمون کارکردهای شناختی و هوش عملکرد بهتری …

تاثیر شیر مادر بر رشد مغز ادامه »