شیار زبان یا زبان شیار دار چیست؟

  زبان شیاردار نیز با عنوان زبان اسکروتوم یا زبان پلیکاتا ( plicata ) شناخته شده است. یک بیماری خوش […]

شیار زبان یا زبان شیار دار چیست؟ بیشتر بخوانید »