تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- حرکات

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- حرکات ورزش های شکمی برای موثرتر شدن این تمرینات عضلات زیر باید درگیر شوند:  عضلات شکمی عضلات تحتانی شکمی عضلات مورب شکمی چرخش لگن – روی زمین دراز بکشید، پاها را از زانو خم کرده و موازی هم بگذارید، دسته ها از آرنج خم و در کنار سر …

تمرین های مخصوص عضلات کمر و شکم- حرکات ادامه »