شکست عاطفی

چطور از یک شکست عشقی و عاطفی خلاص شویم ؟ بخش اول

تفکر ممکن است آسیب ببیند، سعی کنید درمورد یک صحنه از رابطه تان که در آن لحظه عمیقاً ناراحت بودید فکر کنید. آن لحظه را بر روی یک کارد کاغذی بنویسید یا بر روی گوشی همراهتان ذخیره کنید و آن را همیشه و همه جا همراه خود داشته باشید.

چطور از یک شکست عشقی و عاطفی خلاص شویم ؟ بخش اول بیشتر بخوانید »