آیا شکستن قلب واقعیت دارد؟ شکستن دل می تواند کشنده باشد؟

شکستن قلب و همه اطلاعات مهم ممکن است تصور کنید این بیماری کمی ملودرام و مضحک به نظر برسد، اما واقعا مشکلی به نام سندرم قلب شکسته وجود دارد. در ادامه داستان فوت خواهر شوهرم را برایتان می گویم که تنها سه ماه پس از فوت شوهرش از دنیا رفت. آنها 70 سال بود که …

آیا شکستن قلب واقعیت دارد؟ شکستن دل می تواند کشنده باشد؟ ادامه »