ترمیم دوباره روابط دوستانه

ترمیم دوباره روابط دوستانه قوانین شکسته می شوند، اما نه در دوستی!!! زمانیکه قوانین دوستی بشکنند، حاصلی جز از بین رفتن آن رابطه و بی اعتمادی ندارد. می توان این رابطه شکسته را ترمیم کرد، ولیکن به زمان، فداکاری، صبر و تلاش زیادی نیاز است. جدایی دوستانه و مسالمت آمیز شکستن یک چیز به معنای …

ترمیم دوباره روابط دوستانه ادامه »