شکر با بدن ما چه می کند؟

با خوردن مواد غذایی شیرین اولین پیغامی که از زبان ما به مغزمان مخابره میشود اینست: ترشح هورمون شادی بخش […]

شکر با بدن ما چه می کند؟ بیشتر بخوانید »