شوک درمانی ( ECT ) را بهتر بشناسیم

الکترو تراپی که گاهی از آن به عنوان شوک درمانی یاد می کنند به نظر دردناک میرسد ، اما صدمه ای نمی زند، این روش درمانی امن ترین  بهترین روش درمانی برای افسردگی شدید می باشد.  شوک چگونه درمانی است ؟ این درمان برای افرادی که خیلی افسرده هستند کاربرد دارد، زمانی از این روش …

شوک درمانی ( ECT ) را بهتر بشناسیم ادامه »