شوک درمانی در چه مواردی کاربرد دارد؟

به گزارش انجمن روانپزشکی آمریکا، ECT (الکتروشوک) می تواند سودمند و ایمن باشد و در شرایط زیر توصیه می شود: […]

شوک درمانی در چه مواردی کاربرد دارد؟ بیشتر بخوانید »