در مقابل همسران پرخاشگر و خشن چه باید کرد؟

      تا اواسط دهه 1970، هیچ کس در مورد سوء استفاده بین شرکای بزرگسال بسیار صحبت نمی کرد و خانه را به عنوان یک مکان امن تصور می کردند. خیلی از زنان در سال توسط همسرانشان دچار خشونت های فیزیکی میشوند و البته خشونت در افراد فقط مربوط به جنس مخالف نمیشود می …

در مقابل همسران پرخاشگر و خشن چه باید کرد؟ ادامه »