علت اینکه شما شریک عشقی بیش فعالتان را دوست دارید چیست؟

ما نباید همیشه به نکات منفی افراد با اختلال بیش فعالی توجه کنیم بلکه می توان همیشه نیمه پر لیوان را دید و از نکات منفی که دیگران مد نظر دارند بهتر استفاده کرد و مثبت نگاه کرد. زیرا او همیشه: – جالب ترین بحث ها را مطرح می کند و رویاهای عاشقانه من را …

علت اینکه شما شریک عشقی بیش فعالتان را دوست دارید چیست؟ ادامه »