شوره سر وعلائم آن

  شوره سر یک بیماری پوست سر است که باعث می شود پوست تکه تکه به نظر  برسد ، یک بیماری شایعی است که با خارش همراه می باشد . در برخی موارد باعث شرم فرد شده  و به آسانی  درمان نمیشود . خوشبختانه، شوره سر می تواند کنترل شود ، در موارد خفیف، تنها …

شوره سر وعلائم آن ادامه »