آشنایی با یکی از اختلالات عجیب خواب

   سندرم انفجاری سر   تصور کنید با صدای یک انفجار در سر خود یا صدای تیر اندازی از خواب بیدار شده اید ،در چنین شرایطی بسیا وحشت زده و هراسان هستید اما به سرعت متوجه میشوید که این تصداها و تصاویری که دیده اید هرگز اتفاق نیفتاده است .     یکی از علائم …

آشنایی با یکی از اختلالات عجیب خواب ادامه »