یادگیری کلمات در رحم مادر

  یادگیری در رحم مادر شروع میشود! کودکان زمانی که در رحم مادر هستند می شنوند، و به یاد دارند که چه چیزهایی شنیده اند. مطالعات جدید نشان می دهدکه جنین می تواند کلمات خاصی را یاد بگیرد و برای حداقل چند روز بعد از تولد آن کلمات را به یاد بیاورد.البته این مطالعات به …

یادگیری کلمات در رحم مادر ادامه »