تازه گی ها زیاد شنیده اید که فلانی توهم زده! واقعا توهم چیست؟

توهم ،تجربه  دیدن یا شنیدن چیزهایی است که وجود ندارد در حالی که فرد بیدار و هوشیار است. توهم می […]

تازه گی ها زیاد شنیده اید که فلانی توهم زده! واقعا توهم چیست؟ بیشتر بخوانید »