تازه گی ها زیاد شنیده اید که فلانی توهم زده! واقعا توهم چیست؟

توهم ،تجربه  دیدن یا شنیدن چیزهایی است که وجود ندارد در حالی که فرد بیدار و هوشیار است. توهم می تواند انواع مختلفی داشته باشد از جمله: شنوایی، بینایی، و حتی جنبشی باشد ، توهم می تواند خفیف یا شدید ویا طیف وسیعی از تجارب بصری و شنوایی شدید به احساس خفیف احساس دیدن چیزها …

تازه گی ها زیاد شنیده اید که فلانی توهم زده! واقعا توهم چیست؟ ادامه »