بله، مردان واقعاً شنوایی انتخابی دارند

بر اساس مطالعه ای که در (Hearing Journal) به چاپ رسیده است، شنوایی انتخابی واقعاً در مردان و زنان وجود دارد. محققان جفت‌ کلماتی را که تصور می‌شود از لحاظ اجتماعی مرتبط با مردان (مانند فوتبال و آبجو) و زنان (شکلات و خرید) است را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را لیستی واحد ترکیب کردند. این …

بله، مردان واقعاً شنوایی انتخابی دارند ادامه »