عقب ماندگی ذهنی را بیشتر بشناسید.

عقب ماندگی ذهنی (MR) نوعی بیماری است که معمولا در دوران کودکی و قبل از سن 18 سالگی تشخیص داده […]

عقب ماندگی ذهنی را بیشتر بشناسید. بیشتر بخوانید »