تا چه اندازه شخصیت خود را می شناسید؟

اگر کسی از شما بخواهد شخصیت خود را توصیف کنید، آیا می توانید این کار را انجام دهید؟ داشتن یک دیدگاه کامل از ویژگی های شخصیتی خود و بیان آنها در دنیای واقعی کار آسانی نیست. اگر قبلا تست شخصیت نداده اید یا مطلب زیادی در مورد شخصیت خود نخوانده اید، احتمالا بر روی بازخوردی …

تا چه اندازه شخصیت خود را می شناسید؟ ادامه »