چه موقع و در چه سنی باید به کودکان آموزش جنسی داد؟

آموزش مسائل جنسی: چه موقع و در چه سنی باید به کودکان آموزش جنسی داد؟   هنگامی که تصمیم دارید در مورد مسائل جنسی  با فرزندان خود صحبت کنید بهتر است مطمئن شوید که مکالمه و صحبت هایتان متناسب با سن وی می باشد چرا که باید صحبت های شما را درک کرده و متوجه …

چه موقع و در چه سنی باید به کودکان آموزش جنسی داد؟ ادامه »