فرانگرانی در مدل فراشناختی اضطراب

                                                      بر طبق مدل فراشناختی ، افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر از نگرانی به عنوان وسیله ای برای پیش بینی مشکلات احتمالی آینده و روش های مقابله با آن استفاده می کنند . نگرانی معمولا به عنوان یک راهبرد مقابله ای در پاسخ به افکار مزاحم فعال می شود. ( برای مثال ،اگر …

فرانگرانی در مدل فراشناختی اضطراب ادامه »